lunes, 2 de mayo de 2011

ACTIVITAT 9.PROPOSTA GRUPAL/ VIDEO ARES MEMÒRIA

Hem escollit l'activitat proposada per la Rosi ja que pensem que seria una activitat adequada per realitzar-la a casa que es un espai que la nena coneix i es troba còmoda amb un grau de confiança més alt per poder ejecutar l'activitat.

L'objectiu general d'aquesta activitat es treballar la memòria de la nena mitjançant un joc simbòlic que pugui desenvolupar fàcilment,d'una manera divertida sent capaç de fer-la i recordar-la.
Pensem que la nena la pot dur a terme perquè segons la part teorica la memória d’un infant a partir de 24 mesos passa de ser mitg a ser totalment conscient, per això poden recordar moltes paraules i ja compten amb un vocabulari extens
En conclusió desitgem que us agradi l'activitat proposada i el resultat del video...


miércoles, 13 de abril de 2011

ACTIVIDAD. 8 REFORMULACIÓ

Penso que el nostre ha resaltat les fites més importants dels dos primers estadis de piaget. Cal dir, que més o menys totes hem ficat lo mateix, per aquest motiu no canviaré la meva definició.
ESTADI PREOPERACIONAL

miércoles, 6 de abril de 2011

ACTIVITAT 9. TREBALLEM LA MEMÒRIA.

Nom de l’activitat: "Anem de compres"
Edat: 2-3 anys
 
Objectius:
Reconèixer els productes més comuns d’us quotidià que trobem al mercat.
Recordar llistes o seqüencies senzilles
Seguir les instruccions del pares

Material/ Recursos:
Diferents joguines de plàstic que representen productes del mercat, aproximadament 10 o 12 (ous, llet, plàtan, meló, bistec, pa, rollo paper, etc...)
Un cistell de plàstic
Caixetes de cartró

Espai on es treballa:
Al saló de casa.

Desenvolupament de l’activitat:
 Explicarem al nen que anirem a fer la compra al mercat per omplir la nevera i que ha d’ajudar a la mare/pare. Ficarem tots els productes en una taula en calaixos feta amb caixes de cartró simulant el mostrador d’una mercat i li donarem al nen/a el cistell de plàstic.
 Farem un repàs dels diferents productes que hi ha a les caixes, preguntant-li al nen el nom de l’objecte, el color, la forma i li direm per què serveix. Descriurem cada objecte de la forma més entenedora possible pel nen per assegurar-nos que el reconeix i intentarem que l’identifiqui perfectament amb el seu nom.
A continuació, l’educador s’allunyarà una mica de la taula on queden exposats els productes i li direm al nen que “vagi a comprar” i ens porti una llista de 3 o més productes.
El nen haurà d’anar tot sol a la taula i buscar els productes que li hem dit. Podem ajudar-lo dient característiques del producte que hem repassat abans, com el color , forma, utilitat... la intenció es que vagi trobant els productes de llista de la compra per si mateix sense que haguem de repetir-li els noms.


Avaluació:


Molt poc
Poc
Bastant
Molt
Items
Reconeix el productes que hi ha al mercat
Recorda els productes de la llista
Segueix les instruccions dels pares/educadors
ACTIVITAT 8. FITES DELS DESENVOLUPAMENT COGNITIU (PIAGET)

DESENVOLUPAMENT COGNITIU DE 0 A 2 ANYS. LA INTEL·LIGÈNCIA SENSORIOMOTRIU:


Els esquemes son pautes d'acció diferenciables, repetibles i millorables. Piaget distingeix dos tipus d'esquemes:
-Esquemes d'acció o accions físiques.
-Esquemes de representació o accions mentals, que són esquemes d'acció interiortzats.

El desenvolupamentt tendeix a la transformació i adequació dels esquemes d'acció, acomodant els objectes.

Assimilació: Els objectes de l'exterior s'incorporen a l'estructura mental a travès dels sentits i les accions.S'introdueix informació.

Acomodació: L'infant modifica els seus esquemes adequadant-los a nous objectes i situacions.És una conducta més adaptada i intel·ligent que l'assimilació. Hi ha reestructuració.

Substadis de la intel·ligència sensoriomotriu:

Subestadi 1. de 0 a 1 més, d'aquest subestadi destacaria els reflexos, postures i sensacions innates del nounat, com el reflex de succió.

Subestadi 2. de 1 a 4 mesos, d'aquest subestadi destacaria les accions centrades en el seu propi cos en un intent de reproduir-les, quant anteriorment s'han fet a l'atzar i les coordinacions intersensorials, es a dir, coordinació entre tots els seus sentits (ull- ma, cos-vista).

Subestadi 3. de 4 a 8 mesos, d'aquest subestadi destacaria que la finalitat d'una acció no és plantejada per endavant, sinó només com a repetició de l'acte.
També destacaria, que no hi ha permannència de l'objecte, pero començar a mostrar conducta de busqueda,per trobar un objecte amagat.

Subestadi 4. de 8 a 12 mesos. d'aquest subestadi destacaria la coordinació de dos esquemes en un acte únic, a diferència de l'alte estadi hi ha intencionalitat,pot separar entre els mitjans i fins i enllaçar diferents esquemes per aconseguir l'objectiu últim.

Subestadi 5. de 12 a 18 mesos, d'aquest subestadi destacaria la conservació i permanència del objecte, si l'infant veu amagar un objecte unes vegades en un lloc i unes altres en un lloc diferent, el cerca correctament, si no el veu amagar, encara té problemes per trobar-lo.
També destacaria la clara diferenciació de l'assimilació i l'acomodació.

Subestadi 6. de 18 a  24 mesos, d'aquest subestadi destacaria la invenció, com a conseqüència de la combinació mental, i la representació.
També destacaria que l'objecte es conserva i es fa permanent, els objectes tenen identitat pròpia, independents d'ell.
El Joc simbòlic apareix i la imitació diferida, el nen és capaç de substituir un objecte per altre o bé imitar un model quant no hi és.

Substadis de la intel·ligència preoperatòria:

Subestadi 1. de 2 a 4 anys,d'aquest subestadi destacaria el pensament simbòlic i preconceptual, l'infant comença amb l'utilització de les primeres paraules amb valor representatiu,
Destacaria que per l'infant quan veu un objecte que experimenta un canvi, encara que sigui superficial no es capaç de conservar la seva identitat.
També resaltaria que el raonament del nen es centra solament en un concepte o situació.

Subestadi 1. de 4 a 7 anys,d'aquest subestadi destacaria el pensament intuitiu,augmenta la coordinació de les relacions representatives, el raonament del nen aconsegueix un grau de reversibilitat.
També destacaria el animisme, atribuir vida a objectes inanimats,el realisme infantil, es la indiferenciació entre el món psìquic i el món físic i el artificialisme, creure que totes les coses han estat fabricades per l'home,totes tres molt comunes en els infants d'aquesta edat.

lunes, 4 de abril de 2011

ACTIVITAT 7. PROPOSTA GRUPAL

IMATGE 1
En la primera imatge podem observar un infant en un entorn pobre, el qual es troba descalç i amb una vestimenta precària.
Es troba recollint aigua tot sol, es capaç d'agafar el recipient amb una sola mà per tant podem dir que té la pinça fina assumida.
Es troba en equilibri estàtic.
En quant al to muscular, podem dir que el seu cos està en tensió ja que el recipient que aguantar s'està plenant d'aigua i per tant cada cop pesarà més.
En quant a la lateralitat podem observar que subjecta el recipient amb la mà dreta.
Per això creiem que, té uns tres anys i mig, tot i que no estem massa segures ja que la possible malnutrició del nen pot afectar notablement en el seu desenvolupament.
IMATGE 2
En la segona imatge podem observar a un nen jugant a blocs de construcció al carrer.
La postura que adopta és ajupit sobre els dos peus, l'esquena la maté recta, les cames flexionades, amb la mà dreta encaixant un bloc i la mà esquerra subjectant la torre per a que no caigui. Es pot observar que domina la pinça fina i suparior, també té adquirida la coordinació oculo-manual. Es pot dir que, s'aprecia hipertonia en les extremitats i que l'equilibri estàtic el te adquirit. Pel que fa a la lateralitat la mà dominant dirien que és la mà dreta.
Aquest infant pot tindre entre 18 i 24 mesos, basant-me, per   exemple, en l'activitat que està executant, encara que un nen amb 27 mesos comença a fer les torres de 8 encaixos.
IMATGE 3

A la foto podem veure un nen assentat al terra i mirant un conte, és mostra content .Està assentat i amb la mà dreta està assenyalant el dibuix del conte. El tronc i el cap el manté recte i mirant cap abaix, ja que està mirant el conte.
De l'equilibri podem dir que és estàtic i el té assolit, ja que és manté perfectament assentat.
La seva lateralitat encara no la té assolida però podem veure que li predomina la mà dreta.
La seva prensió podem dir que fa la pinça inferior i la superior la té assolida, podria agafar perfectament una joguina entre el polze i el menovell i podria agafar una joguina molt petita entre el polze i l'índex.


Creiem que té uns 10-12 mesos, ja que és pot aixecar sol i caminar.

viernes, 1 de abril de 2011

ACTIVITAT 6 REFORMULACIÓ

Respecte a les activitats que havia formulat per a què realitzés l'Ares, penso que la de l'aula la canviaria ja que és una activitat que per l'edat de la nena, potser es massa avançada i no podria realitzar-la, en quant a l'activitat de casa, la deixo tal com esta ja que tot el grup hem decidit fer-li aquesta a l'Ares.

martes, 29 de marzo de 2011

ACTIVITAT 7. L'OBSERVACIÓ TÓNICO- POSTURAL


En la primera imatge podem observar a un nen d'origen africà. Podem apreciar el context que l'envolta, el seu medi inmediat, devastador, amb mancances de salut i d'alimentació.
L'activitat que realitza, es quotidiana, anar a buscar l'aigua per poder sobreviure un dia més.
La postura que adopta és mig ajupit sobre els dos peus, L'esquena i el coll el manté recte. Amb una mà, en aquest cas és la dreta, agafa una espècie d'olla, s'aprecia que domina la pinça fina i superior,té la coordinació oculo-manual, totalment adquirida, hipertonia en les activitats i assolit l'equilibri estàtic.
Penso que hem de tenir en compte,alhora de ficar l'edat d'aquest infant, encara que crec que el seu grau de desenvolupament motor és molt avançat pel fet de les activitats i vivències que aquest nen ha tingut que viure,que té entre 36-40 mesos.


En la segona imatge podem observar a un nen jugant a blocs de construcció al carrer.
La postura que adopta és ajupit sobre els dos peus, l'esquena la maté recta, les cames flexionades, amb la mà dreta encaixant un bloc i la mà esquerra subjectant la torre per a que no caigui. Es pot observar que domina la pinça fina i suparior, també té adquirida la coordinació oculo-manual. Es pot dir que, s'aprecia hipertonia en les extremitats i que l'equilibri estàtic el te adquirit. Pel que fa a la lateralitat la mà dominant dirien que és la mà dreta.
Diria que aquest infant pot tindre entre 18 i 24 mesos, basant-me, per       exemple, en l'activitat que està executant, encara que un nen amb 27 mesos comença a fer les torres de 8 encaixos.En la tercera imatge podem observar a un nen amb pijama fullejant un llibre.Es mostra amb una aptitut divertida, entretinguda, podrien dir que li agrada el que està fent i veient.
La postura que adopta és sentat, amb l'esquena erguida, el coll el manté recte i les cames lleugerament flexionades. Aguanta correctament el cap, sembla que seu sense suport o ajuda i mostra preferència per una mà. Es pot apreciar coordinació oculo-manual.S'aprecia hipertonia a les extremitats i hipotonia al tronc.

Diria que aquest infant té al voltant de 8 mesos.

sábado, 5 de marzo de 2011

ACTIVIDAD 5. OBSERVACIÓ TÓNICO POSTURAL

Reformulació proposta inicial.


L'observació de les imatges, que he fet en aquesta activitat, després de llegir les propostes de les meves companyes he arribat a la conclusió de que totes coincidim molt en els aspectes tònico-postural dels infants de les descripcions, però en la edat ens diferencien.

Penso que deixaré tal com ho he fet la meva reflexió, encara que, en la segona imatge tinc, bastants dubtes en ficar l'edat de la petita, però tampoc, cap de les reflexions d'aquesta imatge, de les meves companyes, m'ha fet canviar d'opinió.Salu2!!!

martes, 1 de marzo de 2011

ACTIVIDAD 5. L'observació tònico-postural

Imatge 1:


A la primera imatge podem veure un nen amb bolquers amb un ordenador portàtil.
La postura que té es sentat una mica inclinat cap endavant, amb la ma esquerra recolzada al terra i amb la dreta prement les tecles del ordinador, es pot observar que domina la pinça fina i superior i que té adquirida la coordinació oculo manual. Es capaç de mantindre's sentat sense ajuda de cap adult, manté el coll alçat i l'esquena erguida, també, les cames les té flexionades, es pot apreciar que el to muscular es correcte i que l'equilibri estàtic el domina, per la postura que veiem. Pel que fa a la lateralitat encara no està definida però podrien dir que la ma dreta és la dominant.
L'expressió del petit denota una cara de diversió davant de lo que está fent, es pot veure que està entretingut i que li agrada.
Segons l'imatge penso que el nen podría tindre entre 9 i 11 mesos d'edat i crec que estaría a punt de caminar.Imatge 2:


A la segona imatge podem veure a una nena amb roba d'àbric al carrer, es pot dir que està en un entorn natural, un parc o bosc, per la gespa.
La postura que podem apreciar es de que està ajupida al terra, amb el coll dret, esquena erguida i sembla que es manté que sense cap recolzament i agafant un bri d'herba, això denota que domina la pinça fina i superior, a la vegada que també podem dir que te adquirid el domini óculo-manual. Amb aquesta pose crec que té un bon equilibri estàtic i dinàmic, ja que es manté sola i un correcte to muscular amb les cames flexionades.
Pel que fa a la lateralitat encara no está definida, però, objectivament està utilitzant la mà esquerra.
L'expressió de la petita es de curiositat i exploració dels elements de l'entorn.
Segons l'imatge penso que la nena podría tindre entre 14 i 16 mesos d'edad.Imatge 3:A la tercera imatge podem veure un nen més gran que en les anteriors amb roba de carrer assegut dibuixant o pintant en un foli damunt una taula amb llàpissos de colors.
La postura  que podem apreciar es la de assegut amb el coll dret, esquena erguida, una mica inclinat cap endavant observant atentament el que fa, agafant amb la mà dreta un llapiç i amb la esquerra subjectant el full per a que no es mogui, això denota un ple domini de la pinça fina i superior,coordinació óculo-manual, pot pujar i baixar escales sol, jugar amb una pilota amb els peus, mans, cordar-se l'àbric, les sabates...i dibuixar!.
Amb aquesta pose podem dir que el equilibri estàtic el té totalment dominat i el seu to muscular, podem dir que te un bona eutonia, ja que és capaç de relaxar els músculs de manera voluntària i penso, encara que no s'observa, que l'equilibri dinàmic també el té adquirit.
Pel que fa a la lateralidad penso que la té casi totalment definida, sent la mà dreta la dominant.
L'expressió del petit es de concentració i atenció de lo que está fent.
Segons l'imatge penso que el nen podría tindre entre 5 i 6 anys d'edad.

lunes, 28 de febrero de 2011

ACTIVITAT 6. La construcció de l'espai i del temps


VIDEO
L'espai:

S'inicia en el moment que l'infant pot distingir el jo del no jo, contituint un espai intern.

L'espai evoluciona en tres periodes:
Espai corporal (propi)
Espai ambiental (inmediat)
Espai Simbòlic o representatiu (extern o llunyà)


L'aquisició de l'espai segons Piaget, 4 fases:
 Espai topològic (0-3 anys)
Limitació visual i acccions mtrius com moure el cap, el braç, mirada concentrada en un objecte...

Espai Euclidià o Projectives (3--7 anys)
Adquisició nocions de mida, situació i direcció...

Espai racional o mètric (7 anys)
Domini concepte dreta-esquerra, es pot representar mentalment l'abstracció...


L'espacialitat la podem dividir en dos processos:

Orientació espacial,es la capacitat que te el nen de situarse en el espai comparat amb altres elements, mitjançant les relacions topològiques,

Relacions de Orientació:  dreta-esquerra, dalt-baix,davant-darrera.
Relacions de Situació:  dintre-fora, damunt-sota,interior-exterior, recordar el lloc o situació...
Relacións de Superficie:  espais lliures, espais plens...
Relacions de Tamany:  gran-petit, alt-baix, ample-estret...
Relacions de Direcció:  cap a l'esquerra, cap a la dreta, des d'aquí fins...
Relacions de Distància:  lluny-aprop, agrupació-dispersió, junt-separat...
Relacions de Ordre o Succesió Espacial: ordenar objectes en funció de diverses cualitats...

L'estructuració espacial,es la capacitat de situar o orientar els objectes entre si, mitjançant relacions topològiques fins als 5 anys, dels 3 als 7 relacions projectives i a partir dels 7, cap endavant, amb les relacions mètriques.

Relacions Projectives:  El nen descobreix les dos dimensions de l'espari; llarg i ample.
Relacions Mètriques:  El nen descobreix les tres dimensions de l'espai; volumen, profunditat i perpendicularitat. El nen pot coneixer la distància dels objectes entre sí.(km, m, cm....)


El temps:

L'estructuració temporal ens permet coordinar la seva activitat, organitzar la vida quotidiana... segons les característiques següents:
 • L'ordre i la successió
  Fa aparèixer les nocions de present,passat, avui, demà.... a través de la repetició regular de les accions que memoritzarà i percebrà el moviment temporal.
 • La durada
  Temps que passa entre el principi i el final d'una acció, apareix la noció de límit, pel nen la durada es el temps que passa fent una acció, hora,minut....
 • Interval
  Durada limitada entre dos activitats, comporta una idea de repòs, pausa,espera...
 • La Irreversibilitat
  A partir de la vivència quotidiana el nen aprèn que el temps passa i no torna,i que vindrà un temps que encara no es present. Segons Piaget sols la memòria i la comprensió del temps poden remuntar-la. Integra la noció d'edat, aviat, tard....
 • La velocitat
  Temps que dura el recorregut d'un espai, per realitzar una acció
 • La periodicitat
  Apareix amb tots els esdeveniments, es repeteixen regularment, és el cas del dia i la nit, l'estació de l'any,setmanes, mesos....
 • El ritme
  El nadó disposa de conductes rítmiques i d'una motricitat rítmica pròpia, els ritmes exterior i interiors, trobaran poc a poc un ajustament.
  El ritme el podem definir com la porció de temps entre diversos sons o moviments repetits, i cada persona té el seu propi ritme.
Hi ha tres classes de temps:
 • Temps biològic
  Són els ritmes naturals, gana, dormir...
 • Temps subjectiu
  El temps que necessita cadascú per fer una acció...el que tardaa més o menys en fer algo.
 • Temps objectiu
  El sistema de referència temporal que té cada civilització i cultura, i que pot regular les vides quotidianes, situar els esdeveniments passats o programar els futurs. Per exemple, els esdeveniments històrics, fenòmens astronòmics...

L'estructuració del temps és realitza en tres nivells:
 • Fase sensoriomotora ( 0-2 anys)
 • Per al nadó, l'existència del temps està assimilada als ritmes interns del cos, al percebut per la mare i de les sensacions de benestar i malestar
 • Fase representativa (2-7 anys)
  És realitza el pas entre el temps viscut i el temps representat, i del temps subjectiu al objectiu. A partir dels tres anys començà a situar-se en el temps objectiu, comença a organitzar les seves accions i, més endavant aprendrà a planificar-se el treball i gestionar el temps.

Activitats d'espai i temps:Actvitat per la llar: 
Dibuixar un coet que voli amunt cap a l'espai en un full i li demanen al nen que dibuixi el coet baixant a la terra, d'aquesta manera aprenda a girar el objectes en la seva ment. També li poden dir que dibuixi estels a la dreta....la lluna a l'esquerra....etc...

Objectiu:
Amb aquesta activitat pretenem conseguir que el nen sigui capaç de situar el dibuix i els diferents elements en el full, així poc a poc anar adquirint conciencia de si mateix en l'espai i dels objectes.


Activitat per a casa: 

Amb l'ajuda dels pares l'infant crearà un calendari semanal, que aparegui una  llista de tasques doméstiques de la llar senzilles per al nen....i ho ficaran a un lloc visible de la casa...
Objectiu:

Amb aquesta activitat per realitzar a casa volem conseguir que la nena sigui capaç amb ajuda dels pares de començar a conèeixer els dies de la semana, a més de col·labora amb la familia en les diferents activitats de casa.D'aquesta manera podrá prendre consciència tant del temps com de l'espai,a la vegada que aprén conceptes nous. Aquesta activitat, es pot ensenyar conductualment, però també penso que el nen per imitació, els pares la poden realitzar també, pot assimilar els conceptes.
L'activitat que hem elegit que realitzés l'Ares a casa:


Nom de l’activitat: 
"Ordenem els dies"
L’edat: 
2-3 anys
Objectius:
Identificar els 5 dies de la setmana

Diferenciar dalt i baix

Utilitzar dintre i fora

Seguir les instruccions del pares

Seleccionar les imatges corresponents per cada dia de la setmana

Reconèixer el dies de la setmana
Material/ Recursos:
Paper, cartolina,colors i pega.

Espai on es treballa:

A casa.
Desenvolupament de l’activitat:
Presentacio:
Explicarem a l’infant que ha casa tots hem d’ajudar i col”laborar dia a dia a les tasques de casa, i per això, ens ha d’ajudar a fer un llistat, calendari de tasques a realitzar cada dia de la setmana.

Realitzacio:

La nena i els pares s’assentaran a una taula on tots plegats realitzarán un calendari.  Utilitzant una cartolina on es distribuirant els 5 dies de la setmana (dilluns, dimarts, dimecres, dijous i divendres). Cada dia de la setmana tindrà el seu espai necessari per a que l’infant amb l’ajuda dels pares pugui pegar,col·locar l’imatge corresponent a la tasca que ha de realitzar cada un dels dies de la setmana.

Integració o síntesis:

Després del cap de setmana de descans, el dilluns, la mare, abans de començar la tasca corresponent a aquest dia, preguntará a l’Ares si s’enrecorda de l’activitat que toca fer. Si la nena no s’enrecorda anirà al lloc on está situat el calendari, haurà de visualitzar l’imatge que toca del dilluns,  quan torni cap a la mare i dir-li el que toca fer. Aixi la nena per si mateixa podrá visualitzar i memoritzar el que s’ha de fer per després explicar-li a la mare.

miércoles, 12 de enero de 2011

ACTIVITAT 4. L'OBSERVACIÓ DEL MOVIMENT.Pràctica Individual

Evolució Motora
Amb aquesta descripció de les imatges, podem veure l'evolució motora sogons les activitats psoturals, les quals es consideren des de tres apartats diferents, però intimament lligats:
-Evolució de les posicions estàtiques.
-Evolució del desplaçament.
-Evolució de la prensió.

La postura que observem en aquesta primera imatge es la de un nen estirat panxa en l'aire damunt un llit, amb els braços i cames flexionats i  amb la mà dreta agafant-se el peu dret.També podem veure com manté la mirada, suposo, a la persona que li está fent la foto, amb una expressió molt tranquila com si reconeixés a la persona.
La prensió amb pinça inferior de la mà dreta amb el peu dret, estaria en la prensió voluntària, exactament en la prensió amb la mà. Aquest motiu en fa pensar que l'edat que té aquest nadó es podria aproximar entre els 7-8 mesos.

La postura que observem en aquesta segona imatge es la de un nen gatejant sol  pel terra de casa, coordinant  els braços i cames, i aparetment es pot deduir que está content. Es pot observar que te bastant soltura i sincronització, per aquest motiu, diria que la seva edat aproximada seria entre els 9-11 mesos.
Estaria en la prensió voluntària, exactament en la prensió amb la mà, prensió fina o superior,per l'edat que suposo que té.
La postura que observem en aquesta tercera imatge es la de un nena sentada sola com fa una persona adulta a taula amb un plat de menjar davant seu.Podem veure com es recolza amb el avantbraç el cap tapant-se un ull amb expressió de vergonya mirant a la camera mentres li fant la foto.
Estaria en la prensió voluntària, exactament en la prensió amb la mà, prensió amb pinça fina o superior, suposo que aquesta nena ja pot ajudar a desparar la taula, cordar-se els botons.En fa pensar que l'edat que podria aproximar-se sería entre els 36-48 mesos.Les postures que observem en aquesta última imatge, es la de dos nens del tercer món,compartint menjar de manera autónoma, díria que están concentrats fent l'acció, hem trasmet que tenen gana, però també a la vegada que están contents perquè estan menjant Podem asseure's sols.
Estarien en la prensió voluntaria, exactament la prensió amb la mà, prensió amb pinça fina o superior. Puc percebre que els nens podem caminar, saltar,jugar,dominar el ritme de carrera i l'aturada, entre altres accions.
Diria que l'edat aproximada dels dos nens sería entre els 30-40 mesos.