martes, 21 de diciembre de 2010

ACTIVITAT 3. El desenvolupament Motor.Escala Evolutiva.Pràctica Grupal.EVOLUCIÓ DE LA MOTRICITAT:
És un procés de desenvolupament de coordinació de la ment i el cos, que s'inicia des de primerenca edat, des del seu naixement amb reaccions a l'estímul i reaccions innates-fins als 6 anys d'edat principalment, i queinflueix un desenvolupament fisiològic, físic, psíquic, etc. per aconseguir subdesenvolupament com a persona.
1r any:   Mantenint-li el cos en posició erecta, sosté el cap durant més de deu segons. ( 2-3-4 mesos).
             Es gira tot sol passant de la posició prona a la supina i inversament. ( 5-6-7 mesos).
             Sostenint-lo pels braços es manté dret, amb els peus a terra i les cames esteses en posició vertical.    ( 6-7-8 mesos).
             S'asseu tot sol a partir de la posició prona i supina. ( 8-9-10).
             Se s'osté sol, dret, sense agafar-se en lloc durant més de deu segons. ( 11-12-13). http://www.youtube.com/watch?v=VTeB93xLoi8
 http://www.youtube.com/watch?v=ZZRFDFVtRTg&feature=related 


2n any: Comença a córrer lliurement. (22,23,24 mesos)
             L'activitat de "ir hacia ti", t'asseus a una certa distància i tendeixes els braços cridant-lo perquè vingui cap a tu. (1 anys) 
            Donar-li un tricicle o un altre juguet per impulsar-lo amb els peus. (2 anys i mitg)
 

Dels 24 als 36 mesos: copia un cercle, fa una torre de vuit cubs, agafa un llapis, beu emprant una    palleta, obre la porta i sap desenbolicar sense estripar el paper, doblegar papers per imitació fent un sol plec.


lunes, 20 de diciembre de 2010

ACTIVITAT 3. El desenvolupament Motor.Escala Evolutiva.Activitat 1. pràctica individual.

 1r any:   Mantenint-li el cos en posició erecta, sosté el cap durant més de deu segons. ( 2-3-4 mesos).
             Es gira tot sol passant de la posició prona a la supina i inversament. ( 5-6-7 mesos).
             Sostenint-lo pels braços es manté dret, amb els peus a terra i les cames esteses en posició vertical.    ( 6-7-8 mesos).
             S'asseu tot sol a partir de la posició prona i supina. ( 8-9-10).
             Se s'osté sol, dret, sense agafar-se en lloc durant més de deu segons. ( 11-12-13).

 http://www.youtube.com/watch?v=VTeB93xLoi8
 http://www.youtube.com/watch?v=ZZRFDFVtRTg&feature=related


2n any:  Camina tot sol un mínim de deu passes. ( 13-14-15 mesos).
             Deixant-lo assegut a terra es capaç d'aixecar-se tot sol, sense agafar-se en lloc. ( 15-16-17 mesos).
             Puja i baixa un graó d'escala donant-li la mà. ( 18-19-20 mesos).
             Impulsa amb el peu una pilota parada, sense deturar la seva marxa(xuta la pilota). (19-20-21 mesos).
            Camina assegut sobre un tricicle sense pedals.( 20-21-22 mesos).
            Comença a córrer lliurement.( 22-23-24 mesos).


3è any:  Talla papers amb les tisores sense direcionalitat ni control dels límits ni seguint cap silueta. Maneig de tisores. ( primer semestre, 24-30 mesos).
            Acció de desembolicar. Desembolica un objecte fàcilment prensible sense estripar el paper. ( segon semestre, 30-36 mesos).http://www.youtube.com/watch?v=_XocePHdE8o&playnext=1&list=PL106383A9C7D8DB75&index=6