lunes, 2 de mayo de 2011

ACTIVITAT 9.PROPOSTA GRUPAL/ VIDEO ARES MEMÒRIA

Hem escollit l'activitat proposada per la Rosi ja que pensem que seria una activitat adequada per realitzar-la a casa que es un espai que la nena coneix i es troba còmoda amb un grau de confiança més alt per poder ejecutar l'activitat.

L'objectiu general d'aquesta activitat es treballar la memòria de la nena mitjançant un joc simbòlic que pugui desenvolupar fàcilment,d'una manera divertida sent capaç de fer-la i recordar-la.
Pensem que la nena la pot dur a terme perquè segons la part teorica la memória d’un infant a partir de 24 mesos passa de ser mitg a ser totalment conscient, per això poden recordar moltes paraules i ja compten amb un vocabulari extens
En conclusió desitgem que us agradi l'activitat proposada i el resultat del video...


miércoles, 13 de abril de 2011

ACTIVIDAD. 8 REFORMULACIÓ

Penso que el nostre ha resaltat les fites més importants dels dos primers estadis de piaget. Cal dir, que més o menys totes hem ficat lo mateix, per aquest motiu no canviaré la meva definició.
ESTADI PREOPERACIONAL

miércoles, 6 de abril de 2011

ACTIVITAT 9. TREBALLEM LA MEMÒRIA.

Nom de l’activitat: "Anem de compres"
Edat: 2-3 anys
 
Objectius:
Reconèixer els productes més comuns d’us quotidià que trobem al mercat.
Recordar llistes o seqüencies senzilles
Seguir les instruccions del pares

Material/ Recursos:
Diferents joguines de plàstic que representen productes del mercat, aproximadament 10 o 12 (ous, llet, plàtan, meló, bistec, pa, rollo paper, etc...)
Un cistell de plàstic
Caixetes de cartró

Espai on es treballa:
Al saló de casa.

Desenvolupament de l’activitat:
 Explicarem al nen que anirem a fer la compra al mercat per omplir la nevera i que ha d’ajudar a la mare/pare. Ficarem tots els productes en una taula en calaixos feta amb caixes de cartró simulant el mostrador d’una mercat i li donarem al nen/a el cistell de plàstic.
 Farem un repàs dels diferents productes que hi ha a les caixes, preguntant-li al nen el nom de l’objecte, el color, la forma i li direm per què serveix. Descriurem cada objecte de la forma més entenedora possible pel nen per assegurar-nos que el reconeix i intentarem que l’identifiqui perfectament amb el seu nom.
A continuació, l’educador s’allunyarà una mica de la taula on queden exposats els productes i li direm al nen que “vagi a comprar” i ens porti una llista de 3 o més productes.
El nen haurà d’anar tot sol a la taula i buscar els productes que li hem dit. Podem ajudar-lo dient característiques del producte que hem repassat abans, com el color , forma, utilitat... la intenció es que vagi trobant els productes de llista de la compra per si mateix sense que haguem de repetir-li els noms.


Avaluació:


Molt poc
Poc
Bastant
Molt
Items
Reconeix el productes que hi ha al mercat
Recorda els productes de la llista
Segueix les instruccions dels pares/educadors
ACTIVITAT 8. FITES DELS DESENVOLUPAMENT COGNITIU (PIAGET)

DESENVOLUPAMENT COGNITIU DE 0 A 2 ANYS. LA INTEL·LIGÈNCIA SENSORIOMOTRIU:


Els esquemes son pautes d'acció diferenciables, repetibles i millorables. Piaget distingeix dos tipus d'esquemes:
-Esquemes d'acció o accions físiques.
-Esquemes de representació o accions mentals, que són esquemes d'acció interiortzats.

El desenvolupamentt tendeix a la transformació i adequació dels esquemes d'acció, acomodant els objectes.

Assimilació: Els objectes de l'exterior s'incorporen a l'estructura mental a travès dels sentits i les accions.S'introdueix informació.

Acomodació: L'infant modifica els seus esquemes adequadant-los a nous objectes i situacions.És una conducta més adaptada i intel·ligent que l'assimilació. Hi ha reestructuració.

Substadis de la intel·ligència sensoriomotriu:

Subestadi 1. de 0 a 1 més, d'aquest subestadi destacaria els reflexos, postures i sensacions innates del nounat, com el reflex de succió.

Subestadi 2. de 1 a 4 mesos, d'aquest subestadi destacaria les accions centrades en el seu propi cos en un intent de reproduir-les, quant anteriorment s'han fet a l'atzar i les coordinacions intersensorials, es a dir, coordinació entre tots els seus sentits (ull- ma, cos-vista).

Subestadi 3. de 4 a 8 mesos, d'aquest subestadi destacaria que la finalitat d'una acció no és plantejada per endavant, sinó només com a repetició de l'acte.
També destacaria, que no hi ha permannència de l'objecte, pero començar a mostrar conducta de busqueda,per trobar un objecte amagat.

Subestadi 4. de 8 a 12 mesos. d'aquest subestadi destacaria la coordinació de dos esquemes en un acte únic, a diferència de l'alte estadi hi ha intencionalitat,pot separar entre els mitjans i fins i enllaçar diferents esquemes per aconseguir l'objectiu últim.

Subestadi 5. de 12 a 18 mesos, d'aquest subestadi destacaria la conservació i permanència del objecte, si l'infant veu amagar un objecte unes vegades en un lloc i unes altres en un lloc diferent, el cerca correctament, si no el veu amagar, encara té problemes per trobar-lo.
També destacaria la clara diferenciació de l'assimilació i l'acomodació.

Subestadi 6. de 18 a  24 mesos, d'aquest subestadi destacaria la invenció, com a conseqüència de la combinació mental, i la representació.
També destacaria que l'objecte es conserva i es fa permanent, els objectes tenen identitat pròpia, independents d'ell.
El Joc simbòlic apareix i la imitació diferida, el nen és capaç de substituir un objecte per altre o bé imitar un model quant no hi és.

Substadis de la intel·ligència preoperatòria:

Subestadi 1. de 2 a 4 anys,d'aquest subestadi destacaria el pensament simbòlic i preconceptual, l'infant comença amb l'utilització de les primeres paraules amb valor representatiu,
Destacaria que per l'infant quan veu un objecte que experimenta un canvi, encara que sigui superficial no es capaç de conservar la seva identitat.
També resaltaria que el raonament del nen es centra solament en un concepte o situació.

Subestadi 1. de 4 a 7 anys,d'aquest subestadi destacaria el pensament intuitiu,augmenta la coordinació de les relacions representatives, el raonament del nen aconsegueix un grau de reversibilitat.
També destacaria el animisme, atribuir vida a objectes inanimats,el realisme infantil, es la indiferenciació entre el món psìquic i el món físic i el artificialisme, creure que totes les coses han estat fabricades per l'home,totes tres molt comunes en els infants d'aquesta edat.

lunes, 4 de abril de 2011

ACTIVITAT 7. PROPOSTA GRUPAL

IMATGE 1
En la primera imatge podem observar un infant en un entorn pobre, el qual es troba descalç i amb una vestimenta precària.
Es troba recollint aigua tot sol, es capaç d'agafar el recipient amb una sola mà per tant podem dir que té la pinça fina assumida.
Es troba en equilibri estàtic.
En quant al to muscular, podem dir que el seu cos està en tensió ja que el recipient que aguantar s'està plenant d'aigua i per tant cada cop pesarà més.
En quant a la lateralitat podem observar que subjecta el recipient amb la mà dreta.
Per això creiem que, té uns tres anys i mig, tot i que no estem massa segures ja que la possible malnutrició del nen pot afectar notablement en el seu desenvolupament.
IMATGE 2
En la segona imatge podem observar a un nen jugant a blocs de construcció al carrer.
La postura que adopta és ajupit sobre els dos peus, l'esquena la maté recta, les cames flexionades, amb la mà dreta encaixant un bloc i la mà esquerra subjectant la torre per a que no caigui. Es pot observar que domina la pinça fina i suparior, també té adquirida la coordinació oculo-manual. Es pot dir que, s'aprecia hipertonia en les extremitats i que l'equilibri estàtic el te adquirit. Pel que fa a la lateralitat la mà dominant dirien que és la mà dreta.
Aquest infant pot tindre entre 18 i 24 mesos, basant-me, per   exemple, en l'activitat que està executant, encara que un nen amb 27 mesos comença a fer les torres de 8 encaixos.
IMATGE 3

A la foto podem veure un nen assentat al terra i mirant un conte, és mostra content .Està assentat i amb la mà dreta està assenyalant el dibuix del conte. El tronc i el cap el manté recte i mirant cap abaix, ja que està mirant el conte.
De l'equilibri podem dir que és estàtic i el té assolit, ja que és manté perfectament assentat.
La seva lateralitat encara no la té assolida però podem veure que li predomina la mà dreta.
La seva prensió podem dir que fa la pinça inferior i la superior la té assolida, podria agafar perfectament una joguina entre el polze i el menovell i podria agafar una joguina molt petita entre el polze i l'índex.


Creiem que té uns 10-12 mesos, ja que és pot aixecar sol i caminar.

viernes, 1 de abril de 2011

ACTIVITAT 6 REFORMULACIÓ

Respecte a les activitats que havia formulat per a què realitzés l'Ares, penso que la de l'aula la canviaria ja que és una activitat que per l'edat de la nena, potser es massa avançada i no podria realitzar-la, en quant a l'activitat de casa, la deixo tal com esta ja que tot el grup hem decidit fer-li aquesta a l'Ares.

martes, 29 de marzo de 2011

ACTIVITAT 7. L'OBSERVACIÓ TÓNICO- POSTURAL


En la primera imatge podem observar a un nen d'origen africà. Podem apreciar el context que l'envolta, el seu medi inmediat, devastador, amb mancances de salut i d'alimentació.
L'activitat que realitza, es quotidiana, anar a buscar l'aigua per poder sobreviure un dia més.
La postura que adopta és mig ajupit sobre els dos peus, L'esquena i el coll el manté recte. Amb una mà, en aquest cas és la dreta, agafa una espècie d'olla, s'aprecia que domina la pinça fina i superior,té la coordinació oculo-manual, totalment adquirida, hipertonia en les activitats i assolit l'equilibri estàtic.
Penso que hem de tenir en compte,alhora de ficar l'edat d'aquest infant, encara que crec que el seu grau de desenvolupament motor és molt avançat pel fet de les activitats i vivències que aquest nen ha tingut que viure,que té entre 36-40 mesos.


En la segona imatge podem observar a un nen jugant a blocs de construcció al carrer.
La postura que adopta és ajupit sobre els dos peus, l'esquena la maté recta, les cames flexionades, amb la mà dreta encaixant un bloc i la mà esquerra subjectant la torre per a que no caigui. Es pot observar que domina la pinça fina i suparior, també té adquirida la coordinació oculo-manual. Es pot dir que, s'aprecia hipertonia en les extremitats i que l'equilibri estàtic el te adquirit. Pel que fa a la lateralitat la mà dominant dirien que és la mà dreta.
Diria que aquest infant pot tindre entre 18 i 24 mesos, basant-me, per       exemple, en l'activitat que està executant, encara que un nen amb 27 mesos comença a fer les torres de 8 encaixos.En la tercera imatge podem observar a un nen amb pijama fullejant un llibre.Es mostra amb una aptitut divertida, entretinguda, podrien dir que li agrada el que està fent i veient.
La postura que adopta és sentat, amb l'esquena erguida, el coll el manté recte i les cames lleugerament flexionades. Aguanta correctament el cap, sembla que seu sense suport o ajuda i mostra preferència per una mà. Es pot apreciar coordinació oculo-manual.S'aprecia hipertonia a les extremitats i hipotonia al tronc.

Diria que aquest infant té al voltant de 8 mesos.