martes, 21 de diciembre de 2010

ACTIVITAT 3. El desenvolupament Motor.Escala Evolutiva.Pràctica Grupal.EVOLUCIÓ DE LA MOTRICITAT:
És un procés de desenvolupament de coordinació de la ment i el cos, que s'inicia des de primerenca edat, des del seu naixement amb reaccions a l'estímul i reaccions innates-fins als 6 anys d'edat principalment, i queinflueix un desenvolupament fisiològic, físic, psíquic, etc. per aconseguir subdesenvolupament com a persona.
1r any:   Mantenint-li el cos en posició erecta, sosté el cap durant més de deu segons. ( 2-3-4 mesos).
             Es gira tot sol passant de la posició prona a la supina i inversament. ( 5-6-7 mesos).
             Sostenint-lo pels braços es manté dret, amb els peus a terra i les cames esteses en posició vertical.    ( 6-7-8 mesos).
             S'asseu tot sol a partir de la posició prona i supina. ( 8-9-10).
             Se s'osté sol, dret, sense agafar-se en lloc durant més de deu segons. ( 11-12-13). http://www.youtube.com/watch?v=VTeB93xLoi8
 http://www.youtube.com/watch?v=ZZRFDFVtRTg&feature=related 


2n any: Comença a córrer lliurement. (22,23,24 mesos)
             L'activitat de "ir hacia ti", t'asseus a una certa distància i tendeixes els braços cridant-lo perquè vingui cap a tu. (1 anys) 
            Donar-li un tricicle o un altre juguet per impulsar-lo amb els peus. (2 anys i mitg)
 

Dels 24 als 36 mesos: copia un cercle, fa una torre de vuit cubs, agafa un llapis, beu emprant una    palleta, obre la porta i sap desenbolicar sense estripar el paper, doblegar papers per imitació fent un sol plec.


lunes, 20 de diciembre de 2010

ACTIVITAT 3. El desenvolupament Motor.Escala Evolutiva.Activitat 1. pràctica individual.

 1r any:   Mantenint-li el cos en posició erecta, sosté el cap durant més de deu segons. ( 2-3-4 mesos).
             Es gira tot sol passant de la posició prona a la supina i inversament. ( 5-6-7 mesos).
             Sostenint-lo pels braços es manté dret, amb els peus a terra i les cames esteses en posició vertical.    ( 6-7-8 mesos).
             S'asseu tot sol a partir de la posició prona i supina. ( 8-9-10).
             Se s'osté sol, dret, sense agafar-se en lloc durant més de deu segons. ( 11-12-13).

 http://www.youtube.com/watch?v=VTeB93xLoi8
 http://www.youtube.com/watch?v=ZZRFDFVtRTg&feature=related


2n any:  Camina tot sol un mínim de deu passes. ( 13-14-15 mesos).
             Deixant-lo assegut a terra es capaç d'aixecar-se tot sol, sense agafar-se en lloc. ( 15-16-17 mesos).
             Puja i baixa un graó d'escala donant-li la mà. ( 18-19-20 mesos).
             Impulsa amb el peu una pilota parada, sense deturar la seva marxa(xuta la pilota). (19-20-21 mesos).
            Camina assegut sobre un tricicle sense pedals.( 20-21-22 mesos).
            Comença a córrer lliurement.( 22-23-24 mesos).


3è any:  Talla papers amb les tisores sense direcionalitat ni control dels límits ni seguint cap silueta. Maneig de tisores. ( primer semestre, 24-30 mesos).
            Acció de desembolicar. Desembolica un objecte fàcilment prensible sense estripar el paper. ( segon semestre, 30-36 mesos).http://www.youtube.com/watch?v=_XocePHdE8o&playnext=1&list=PL106383A9C7D8DB75&index=6
         

domingo, 21 de noviembre de 2010

ACTIVITAT 2. Els sentits. Activitat grupal

LA VISTA:  
La vista és un sentit  que ens permet percebre sensacions lluminoses i captar la forma, el color...
  • 1r mes --> apareix l'acomodació de distàncies, primera i segona setmana hi ha resposta a la profunditat.
  • 4t mes--> acomodació de distàncies com l'adult (respon a l'estímul)
  • 12è mes--> diferències de colors, diferències de tonalitat igual que l'adult.
  • 2n any--> distinció de colors, preferència en tons clras i distinció de formes (triangle, quadrat,...)
  • 3è any--> coneix el nom de tres o quatre colors i els aplica adequadament.L'OÏDA:
Respon al so durant les primeres hores de vida, es el sentit que més desenvolupa el fet.
El procés de maduració s’inicia al naixement.
22 setmanes de gestació el feto respondrà al so, ritme i melodia.
1er mes: pot localitzar el soroll i s’interessa especialment per la veu humana
3er i 4rmes:es concentra quan escolta un soroll i gira el cap a on prove el soroll
5e mes: distingeix les veus dels seus familiars
2 i 3 anys : el nen ja pot reconèixer una cançó.
EL GUST 
El nadó en l'época de la lactància reacciona a diversos sabors com el dolç i el àcid, solament alguns d'àquets reaccionen davant de sabors com poden ser el salat i amarg.

A partir del tercer o quart mes els bebes son capaços de ficar-se objectes a la boca i comencen a desenvolupar la coordinació óculo-manual, exercitant el sentit del gust, la vista i el tacte.Es important que li donen la possibilitat desde ben petits, amb el gust, de conèixer diferents materials dels objectes perquè puguin desenvolupar aquest sentit.

EL TACTE
El nadó és mostra insegur durant els primers mesos i està sotmès a un procés d'aprenentatge en el nen fins al 8 any o 10 mesos l'exercici és a través de la boca.

12 mesos: el tacte s'exerceix a través del palmell de la mà.
3è any +: és molt important junt amb la visual i l'auditiva.
L'OLFACTE
En el moment de néixer el sentit de l'olfacte ja està força desenvolupat.
El nadó diferencia les olors agradables, fruita, de les desagradables, peix o ous podrits, i té tendència i preferència cap a olors conegudes. L'olfacte aconsegueix un desenvolupament màxim quan l'infant té 3 anys i la seva evolució perceptiva va lligada al desenvolupament del gust. jueves, 18 de noviembre de 2010

ACTIVITAT 2. El desenvolupament Sensorial. Els sentits. pràctica individual

El gust
El nadó en l'época de la lactància reacciona a diversos sabors com el dolç i el àcid, solament alguns d'àquets reaccionen davant de sabors com poden ser el salat i amarg..
A partir del tercer o quart mes els bebes son capaços de ficar-se objectes a la boca i comencen a desenvolupar la coordinació óculo-manual, exercitant el sentit del gust, la vista i el tacte.

Es important que li donen la possibilitat desde ben petits, amb el gust, de conèixer diferents materials dels objectes perquè puguin desenvolupar aquest sentit.


La vista
La fixació de la mirada comença al final del primer mes i a finals del primer trimestre el nen es capaç de seguir amb seguritat un objecte en moviment. La mielinizació del nervi óptic acaba al voltant dels sis mesos. A partir dels tres mesos comença a distingir colors i a partir del quart i cinquè més té preferència per colors vius i brillants.
A partir d l'any distingeixen l'objecte que els interessa.
Als tres anys coneixen el nombre de tres o quatre colors.L'olfacte
Aquest sentit es el menys desenvolupat al nadó. El nen apren a reconèixer l'olor de la seva mare i els seus pares també reconeixen l'olor del seu fill. Es el sentit que tenen més atrofiat durant el curs, ja que ho pasen acostipats.
Els olors s'han de treballar per poder-los descubrir i reconèixer diferents i variats.


L'oida
El nadó reacciona als sorolls desde el primer dia, aquesta reacció potser atribuida a les vibracions de l'aire més que a la percepció auditiva. Als cinc mesos distingeix la veu dels seus familiars.Entre els 2-3 anys, el nen es capaç de reconèixer una cançó, animals o reproduir melodies.
El sentit de l'oida necessita un treball concret i constant per educar l'hàbit de la escolta atenta.
El tacte
Aquest sentit es el que té un màxim desenvolupament en el moment de recien nascut. La localització exacta del estímul cutani en el lactant es als once o dotze mesos. Als nou mesos la reacció de les pesigolles ja la tenen tots el nadons.La sensibilitat al dolor en el recien nascut també ho tenen desenvolupat, a més a més, son més sensibles al fred que al calor. Aprenen a conèixer els objectes chupan-los i així, sabran distingir cualitats agradables o desagradables d'ells.
A l'escola aquest sentit es té molt en compte a l'hora de realizar les activitats i desenvolupar la manipulació i experimentació de l'infant.


lunes, 8 de noviembre de 2010

ACTIVITAT 1 Unitat formativa 5, Grupal

Psicomotricitat: És la relació que hi ha entre les adquisicions cognitives, emocionals i motrius amb l'infant, les quals, ajudar arribar a la maduració mitjançant la pràctica psicomotriu per aconseguir un estimulacio motora, desenvolupament de la ment.


Psicomotricitat relacional: s'ha d'estimular al nen per a que faci el que vulgui, es satisfer el desig del nen. L'infant s'ha de posar en contacte amb els altres. La finalitat és que el nen pugui, a través del seu cos, posar-se en relació amb els altres.Psicomotricitat intrumental: En la psicomotricitat instrumental, el professor diu el que ha de fer el nen. La finalitat d'aquesta psicomotricitat es que el nen aprengui a dominar i tambè coordinar el seu cos.
Videos psicomotricitat: 

viernes, 5 de noviembre de 2010

ACTIVITAT 1- Unitat formativa 5.Individual

Definicions de conceptes:
Psicomotricitat, psicomotricitat relacional i instrumental.

PSICOMOTRICITAT: 
És la relació que hi ha entre les adquisicions cognitives, emocionals i motrius amb l'infant, les quals, ajudar arribar a la maduració mitjançant la pràctica psicomotriu per aconseguir un estimulacio motora, desenvolupament de la ment.
PSICOMOTRICITAT INSTRUMENTAL:
És l'educador qui diu el que s'ha de fer.Entenem el cos com instrument que al nen li serveix per aprendre a utilitzar-lo, dominar-lo, es treballa per que el nen aprengui a coordinar el seu cos.

PSICOMOTRICITAT RENACIONAL:
L'educador ha d'estimular a l'infant per a que faci el que vulgui, es satisfà el desig del nen, s'ha de relacionar amb els altres, es treballa el sensoriomotriu, simbòlic i de representació.